Nova knjiga u izdanju DADOV-A: NASLEĐE BEOGRADA KROZ OBJEKTIV RISTE MARJANOVIĆA, Beograd, 2022.

Izdavači: Omladinsko pozorište DADOV i Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda.

Više o knjizi.

Sve vesti