Omladinsko pozorište Dadov

Desanke Maksimović 6/1, Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3243 643, +381 11 3243 644

E-mail: : info@dadov.rs

Kontakt osobe

Vladimir Mijović
V.D. direktora

Saško Krstev
Pomoćnik direktora ustanove kulture

Marko Čelebić
Urednik programa

Milenko Todorović
Organizator projekata/programa
Odnosi sa javnošću
Mejl: milenko.todorovic@dadov.rs

Kristijan Tot-Kaša
Tehnički direktor

Aleksandar Radenović
Dizajner svetla

Luka Petrović
Muzički producent / dizajner tona

Slobodan Gordić
Dekorater

Jelena Dunjić
Garderober
 
Valentina Čiča
Masker/vlasuljar
 
Jelica Maksimović
Inspicijent
 
Odeljenje za administrativne i finansijske poslove
 
Jelena Milijanović
Producent u umetnosti i medijima – rukovodilac odeljenja
 
Slađana Šever
Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove
 
Marina Kuzmanović
Organizator kulturnih aktivnosti