Omladinsko pozorište Dadov

Desanke Maksimović 6/1, Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3243 643, +381 11 3243 644

E-mail: : info@dadov.rs

Kontakt osobe

Vladimir Mijović
Direktor ustanove kulture

Marko Čelebić
Urednik programa

Jelena Milijanović
Producent u umetnosti i medijima

Saško Krstev
Pomoćnik direktora ustanove kulture

Marina Kuzmanović
Organizator kulturnih aktivnosti

Milenko Todorović
Organizator projekata/programa
Odnosi sa javnošću
Mejl: milenko.todorovic@dadov.rs

Vlada Paprić
Muzički producent / dizajner tona
 
Aleksandar Radenović
Dizajner svetla 
 
Slobodan Gordić
Dekorater
 
Slađana Šever
Administrativni radnik
 
Jelena Dunjić
Garderober
 
Valentina Čiča
Šminker