BIBLIOTEKA DADOVA

Novoformirana Biblioteka Omladinskog pozorišta DADOV sadrži nekoliko stotina bibliotečkih jedinica. Najveći broj naslova tematski se veže za pozorište i pozorišnu umetnost a najponosniji smo na dva njena segmenta: zbirku dramskih tekstova u kojoj su, pre svega,  sakupljeni tekstovi koji su imali svoju izvedbu na sceni DADOVA a, neobično smo ponosni i na knjige objevljene u izdanju DADOVA u našoj  ediciji DUH DADOVA.

NASLEĐE NA RAZGLEDNICAMA BEOGRADA
Beograd, 2023. 

Izdavači: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Omladinsko pozorište Dadov

Katalog izložbe fotografija Nasleđe na razglednicama Beograda koja je realizovana u sklopu programa gradske manifestacije DANI BEOGRADA 2023. na Trgu Republike u Beogradu od 12. do 20 aprila. Autori Kataloga su Olivera Vučković, Ljubica Radovanović i Snežana Vicić.

Izložba Nasleđe na razglednicama Beograda imala je za cilj da prenese duh i razvoj beogradske ulice i njene arhitekture, značajne događaje, ali i senzibilitet i temperament ljudi zabeležen  na naličju razglednica u obliku zanimljivih, najčešće intimnih i emotivnih poruka. Na izloženim razglednicama jasno se mogao videti preobražaj izgleda ulica i celokupnog grada u periodu od devedesetih godina 19. do sredine 20. veka

Izložba je tematski oblikovana od selekcije napravljene među više stotina razglednica iz perioda 1895-1941. koje su deo privatne kolekcije Snežane i Dragana Vicića.

NASLEĐE BEOGRADA KROZ OBJEKTIV RISTE MARJANOVIĆA 
Beograd, 2022.
Izdavači: Omladinsko pozorište DADOV i Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda

Katalog izložbe fotografija koja je održana na Trgu Republike u Beogradu u okviru DANA BEOGRADA 2022. Autori izložbe bili su Olivera Vučković, Branimir Gajić i Ljubica Radovanović koji su uredili i katalog. Na izložbi su bile predstavljene fotografije Riste Marjanovića, čuvenog srpskog ratnog foto-repertera, ali ovog puta, autori izložbe i kataloga predstavili su njegove fotografije Beograda nastale u mirnodopskom periodu, između dva svetska rata. „Pred nama su dela fotografa Riste Marjanovića (1885 – 1969) , tačnije autorska i tematska selekcija njegovih fotografskih ostvarenja koja prikazuje arhitektonska zdanja grada Beograda, snimljena tridesetih i četrdesetih godina dvadesetog veka. Autori ovog predstavljanja, suptilno i kritičkim odabirom fotografija, reprezentuju duh Mesta i život Grada, birajući fotografije kojima Marjanović beleži grad, arhitekturu građevina i otvorenih javnih prostora …“ , navodi dr Vladimir Parežanin u recenziji Kataloga.

NOVI TALAS U BEOGRADU: PAKET ARANŽMAN (1981 – 2021)
Beograd, 2021.
Izdavač: Omladinsko pozorište DADOV

Katalog izložbe fotografija koja je održana na Platou ispred Paviljona Cvijeta Zuzorić i na Trgu Republike u Beogradu. Autori izložbe bili su Zorica Kojić i Dragan Abrozić koji su uredili i katalog. U katalogu su predstavljene fotografije beogradskih grupa Šarlo akrobata, Idola i Električnog orgazama iz perioda 1980-81. god, perioda kada se uspostavljao jedan novi kulturni pokret kasnije nazvan „novi talas“. Autori fotografija su Goranka Matić, Goran Vejvoda , Brajan Rašić i Branko Gavrić, autor dizajna omota za legendarni album pometutih sastava „Paket aranžman“. „Fotografije koje posmatramo , pričaju nam priču o toj sceni kroz objetkiv četiri autora: njihovi pogledi prvi put su ukršteni tako da donesu harizmatičnu naraciju o jednom gradu i krugu muzičara, što će preko noći promeniti ugao gledanja na sebe i stvari na tadašnjom Jugoslaviji.Bendovi Šarlo akrobara, Idoli i Električni orgazam uhvaćeni su ovde u trenutku kad još uvek samo sanjaju i nadaju se, pre nego što će i pomisliti da bi već u bliskoj budućnosti mogli postati popularni i živeti od muzike kao profesionalci“ – (Iz uredničkog pregovora Kataloga)

EDICIJA DUH DADOVA 09
Savremena srpska drama za mlade
Priredili Milenko Todorović i Marko Čelebić
Beograd, 2021.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Četvrta knjiga objavljenih dramskih tekstova koji su imali svoje postavke na sceni DADOVA u periodu od 2015. do 2020. godine. U njoj su se našli dramski tekstovi Tijane Grumić „4 boje 5 pištolja“, Dimitrija Kokanova „ Nasilje“, Tijane Grumić „Krofne, ljubav i još po nešto“, Strahinje Madžarevića „Triptih za tinejdžera“, Mine Ćirić „Nisam kriva“, Filipa Grujića „Kada pričamo o ljubavi da li pričamo“, Irene Parezanović „Ne idi od kuće derle“ i Filipa Grujića „Ljubavna lektira“. Kao i u prethodne tri knjige dramskih tekstova koje smo objavili i ova knjiga je je obogaćena i kratkim biografijama autora tekstova, a u prilogu knjige štampani su materijali iz arhive svake predstave (fotografije, plakati i osnovne informacije o predstavi – ime reditelja, glumaca, kostimografa, scenograga …)

GOVORNA ČITANKA
Priručnik za dramske sekcije
Dr Radovan Knežević
Beograd, 2019.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Knjiga je izašla 2019. godine u ediciji DUH DADOVA. „Za uspešnu umetničku govornu interpretaciju književnih tekstova (vrhunske umetničke vrednosti), kako u stihu tako i u prozi – neophodna je sveobuhvatna analitička priprema i obrada pisanog teksta metodologijom i tehnikom dikcije“. Ovako autor knjige Radovan Knežević, profesor dikcije na FDU i vrstan poznalavalac veštine scenskog govora počinje svoju knjigu koja će biti dragocena svima koji se interesuje za umetničku govornu interpretaciju književnih tekstova.

SVETIONIK DADOV – 60 godina postojanja
Boško Milin
Beograd, 2018.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Knjiga  je objavljena povodom 60 godina od osnivanja DADOVA i prirodan je i logičan nastavak knjige/zbornika DUH DADOVA – Zapisi povodom 50 godina rada. Autor knjige Boško Milin je, slično kao autori pomenute knjige,  u njoj sakupio i objavio sećanja dadovaca srednje i mladje generacije (umetničkih direktora, pisaca, glumaca …) U prilogu knjige  objavljen je program proslave 60. godina postojanja ilustrovan  bogatom foto dokumentacijom.

SA OVE STRANE OGLEDALA – Savremena srpska drama za mlade
Priredio Vladan Đurković
Beograd, 2015.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Treća knjiga objavljenih dramskih tekstova (edicija DUH DADOVA) koji su imali svoje scenske postavke na sceni DADOVA u periodu od 2011. DO 2014. godine. U njoj su se našli dramski tekstovi Tamare Bijelić „Stanica kompas“, Vladimira Đurđevića „ Balada o Pišonji i Žugi“, Darka Marjanovića „Poziv“, Darijana Mihajlovića „Hajduci po Branislavu Nušiću“, Doroteje Gajić „Leons i Lena“, Kokana Mladenovića „Slučajevi – Lost in Serbia“, Vanje Nikolić „Nacionalna klasa 1979- 2014“, Bojane Babić „Gospodar muva“ i Sare Radojković „Chatroom: pogrešan profil“. Kao i u prethodne dve knjige dramskih tekstova koje smo objavili i ova knjiga je je obogaćena i kratkim biografijama autora tekstova, a u prilogu knjige štampani su materijali iz arhive svake predstave (fotografije, plakat i osnovne informacije o predstavi – ime reditelja, glumaca, kostimografa, scenografa …)

EDICIJA DUH DADOVA 03
Priredio Predrag Stojmenović
Beograd, 2011.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Sastavljena je od 5 dramskih tekstova koji su imali svoju izvedbu na sceni DADOVA u 2010. godini. U knjizi su objavljeni tekstovi Ferenca Molnara „Dečaci Pavlove ulice“ u dramatizaciji Maje Pelević i Minje Bogavac, Marka Vidojkovića „Ples sitnih demona“ u dramatizaciji Maje Pelević, tekst Milene Bogavac „3, 4 … sad“, Tamare Jovanović „Bolje jesti kolače umesto muškaraca“ i tekst „Zajedno sami“ po motivima istoimenog romana Marka Šelića Marčela u dramatizaciji Branislave Ilić. Knjiga je obogaćena i kratkim biografijama autora tekstova, a u prilogu knjige štampani su materijali iz arhive svake predstave (fotografije, plakat i osnovne informacije o predstavi – ime reditelja, glumaca, kostimografa, scenograga …)

MOJ PEDAGOŠKI METOD
Vladimir Jevtović
Beograd, 2010.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Knjiga je objavljena u ediciji DUH DADOVA 2010. godine i predstavlja sažet prikaz pedagoškog metoda ili pedagogije glume onako kako je shvatao autor knjige, prof. Vladimir Jevtović. Uprkos dosta raširenom mišljenju da je pisati o glumi, posebno o pedagogiji glume nemoguće, prof. Jevtović je i ovom svojom knjigom pokazao „da se glumac ne rađa nego stvara precizno izbalansiranim postupkom prema planu i programu, u čvrstom dnevnom rasporedu, u predvidljivoj sedmičnoj, mjesečnoj, semestralnoj i godišnjoj dinamici“ (B. Stjepanović iz Pogovora knjige).

EDICIJA DUH DADOVA 01.
Priredio Predrag Stojmenović
Beograd, 2009.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Knjigu čine 4 dramska teksta koji su postavljani na sceni DADOVA tokom 2009. godine. To su tekstovi Milene Bogavac „North Force“, Ljubinke Stojanović „Pit“, Olge Dimitrijević „Internat“ i Jelene Đorđević Knežević „I živeli su srećno do kraja života“. Knjiga je obogaćena i kratkim biografijama autorki tekstova, a u prilogu knjige štampani su materijali iz arhive svake predstave (fotografije, plakat i osnovne informacije o predstavi – ime reditelja, glumaca, kostimografa, scenograga …)

Omladinsko pozoriste DADOV – 50 godina
Autori fotografija Velimir Savatić, Zoran Begović i članovi Dadova
Beograd, 2008.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov

Knjiga-fotomonografija beleži i čuva od zaborava proslavu proglašenja DADOVA ustanovom kulture od značaja za grad Beograd iz 2008. godine. Fotografije Velimira Savatića i Zorana Begovića prate svaki segment proslave i izvanredan su dokument i svedok ovog za DADOV neobično važnog dogadjaja.

DUH DADOVA, Zapisi povodom 50 godina rada
Mihailo Tošić i članovi Dadova 1958 – 2008.
Beograd, 2008.
Izdavač: Omladinsko pozorište Dadov i Grafičko izdavačko preduzeće Interprint d.o.o.

Prva knjiga – zborničkog karaktera iz istoimene edicije objavljena je 2008. godine povodom 50 godina postojanja Omladinskog pozorišta DADOVA. „Na njegovim stranicama čitalac će naći mišljenja poznatih teatarskih i kulturnih poslenika na čelu sa Jovanom Ćirilovim i Borkom Pavićević, pozorišnih kritičara, kustosa Pozorišnog muzeja, četvorice osnivača .., jednog broja bivših upravnika i umetničkih rukovodilaca, umetničkih saradnika, intervjue, sećanja i izjave članova svih generacija od 1958 do danas“ (M. Tosić iz Predgovora knjige)

SVET SREDNJOVEKOVNIH UTVRĐENJA, GRADOVA I MANASTIRA
Omaž Marku Popoviću (Zbornik radova)

Knjiga je objavljena u saradnji sa Arheološkim institutom u Beogradu u čast našegistaknutoog arheologa, Marka Popovića .
„Marko Popović slovio je za posvećenog, energičnog i autoritativnog arheologa, a njegov zahtevan karakter nadaleko je poznat… Dosta rano u karijeri postao je sinonim za srpsku srednjovekovnu arheologiju i uzor mnogim kolegama u zemlji i u okruženju, a to je – što zbog širokog znanja, izuzetne motivacije, efikasnosti i izvanrednog istraživačkog dara – ostao do danas.
Zbornikom koji posvećujemo uspomeni na Marka Popovića odajemo počast njegovoj nepresušnoj istraživačkoj radoznalosti“. (Iz uredničkog Predgovora knjige)

Vesti

DADOVU ZLATNI BEOČUG

Žiri nagrade „Zlatni beočug“ Kulturno-prosvetne zajednice Beograda dodelio je Omladinskom pozorištu DADOV godišnju nagradu „Zlatni beočug“ za 2022. godinu.  Nagrada „Zlatni beočug“ koja je ustanovljena

Saznaj više »

Dadov u Ljubljani

Omladinsko pozorište Dadov je i ove godine deo programa manifestacije koju u glavnog gradu Slovenije organizuje Ambasada Republike Srbije u Sloveniji. Naime, u okviru manifestacije

Saznaj više »

Dani Beograda – April 2023.

„DANI BEOGRADA“ jedna je od najzančajnijih kulturnih, umetničkih i obrazovnih gradskih manifestacija u našem gradu koja se svake godine održava tokom aprila meseca. Osnovna ideja

Saznaj više »