Vladimir Mijović
Direktor ustanove kulture

Marko Čelebić
Urednik programa

Jelena Milijanović
Producent u umetnosti i medijima

Saško Krstev
Pomoćnik direktora ustanove kulture

Marina Kuzmanović
Organizator kulturnih aktivnosti

Milenko Todorović
Organizator projekata/programa

Odnosi sa javnošću
Mejl: milenko.todorovic@dadov.rs

Novak Ašković
Muzički producent / dizajner tona

Aleksandar Radenović
Dizajner svetla

Slobodan Gordić
Dekorater

Slađana Šever
Administrativni radnik

Jelena Vasiljević
Garderober

Jelena Vuksanović
Šminker