Mirjana Karanović

„Ono što tada nisam znala a sada, pošto je prošlo toliko vremena otkada je Dadov ušao u moj život, sigurno znam: Dadov je bio jedna od ključnih tačaka u mom životu.
Tačka u kojoj sam prestala da budem dete i počela da odrastam.
Sve ono što se tada uspostavilo kao sistem vrednosti u pozorištu važi bilo gde. Biti glumac u Dadovu je isto toliko teško, isto toliko odgovorno kao što je biti glumac u nekom velikom profesionalnom pozorištu.“