Miloš Lazić

„Dadov je za mene predstavljao oazu kreativnog mira, beg od ustanove koje nazivamo škola i jasan putokaz ka cilju postati FGC (fin gospodin covek).“