Milena Živanović

„Dadov je moja prva ljubav! Tu sam odrastala, stekla prijatelje za ceo život, osetila radost igre koja ne prestaje. U Dadovu smo upoznali život i sanjali velike snove! Dadov moj! Hvala Ti za deceniju najlepših osmeha i prostora slobode u koji se rado vraćam.“