Ivan Medenica

Ta vrsta slobode je nešto što se kasnije ne dešava, a ta repertoarska politika se uklapa sa mojom vizijom pozorišta  i posle me podstakla da ostanem u tome, da radim sa mladim ljudima koji su moja generacija.  DADOV u tom smislu nesvesno oživljava  u nama generacijski duh i potpuno je prirodno da mi i treba da radimo sa ljudima koji su naša generacija.