Vladimir Mijović
Direktor ustanove kulture

Marko Čelebić
Urednik programa

Jelena Milijanović
Producent u umetnosti i medijima

Saško Krstev
Pomoćnik direktora ustanove kulture

Marina Kuzmanović
Organizator kulturnih aktivnosti

Milenko Todorović
Organizator projekata/programa

Odnosi sa javnošću
Mejl: milenko.todorovic@dadov.rs

Vlada Paprić
Muzički producent / dizajner tona
Aleksandar Radenović
Dizajner svetla
Slobodan Gordić
Dekorater
Slađana Šever
Administrativni radnik
Jelena Dunjić
Garderober
Valentina Čiča
Šminker