Vladimir Mijović
Direktor ustanove kulture

Marko Čelebić
Urednik programa

Jelena Milijanović
Producent u umetnosti i medijima

Saško Krstev
Pomoćnik direktora ustanove kulture

Marina Kuzmanović
Organizator kulturnih aktivnosti

Milenko Todorović
Organizator projekata/programa

Odnosi sa javnošću
Mejl: milenko.todorovic@dadov.rs

Vlada Paprić
Muzički producent / dizajner tona 

Aleksandar Radenović
Dizajner svetla 

Slobodan Gordić
Dekorater 

Slađana Šever
Administrativni radnik 

Koviljka Tadić
Garderober 

Valentina Čiča
Šminker